download
download
download

Híreink Elszámolási és forintosítási információk:   Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti   perekről és az elszámolás megküldésének   határidejéről!

Elszámoláshoz kapcsolódó bírósági, polgári nem peres eljárásokhoz kapcsolódó formanyomtatványok:

  Nyilatkozat, kérelem, igazolás nyomtatványok

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a BUDA Regionális Bank Zrt. „f. a.”-val szemben fennálló hitel-, kölcsöntartozásuk alapján törlesztési kötelezettségüknek banki átutalás, illetve banki pénztári befizetés útján is eleget tudnak tenni.

Abban az esetben, ha az ügyfél rendelkezésére áll a hiteltechnikai számla száma (amely a kölcsönszerződésben megtalálható), akkor erre a számlaszámra kérjük az átutalást teljesíteni.

Amennyiben az ügyfélnek nincs hiteltechnikai számlaszáma, vagy azt nem ismeri, akkor a BUDA Regionális bank Zrt. „f. a.” központi bankszámlájára is tud teljesíteni, ennek számlaszáma 11500119-10001569 (Számlavezető: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.). Ebben az esetben nagyon fontos, hogy a Közlemény rovatban feltüntetésre kerüljön a szerződésszám, továbbá az Adós neve.

Bicske, 2015. március 27.

BUDA Regionális Bank Zrt „f. a.”
Pataki Péter
FelszámolóbiztosTisztelt Ügyfeleink!

Az OBA kártalanítási eljárása során igénybe vehető űrlapok (adatváltozás bejelentés, bankszámlaszám bejelentés, reklamáció) a bankfiókjainkon túl az alábbi oldalon is elérhetőek: OBA űrlapok
A kitöltött űrlapokat bármelyik bankfiókunkban leadhatják.

Ügyféltájékoztató az MNB intézkedések kapcsán


  Közlemény
  Tisztelt Ügyfeleink!

  A BRB Buda Regionális Bank Zrt. 2015.02.01-től alkalmazott jellemző hiteltermékeinek szerződésmintái feltöltésre kerültek a "Magánszemélyeknek" menüpont alá.

  Közlemény

  Közlemény
  OBA Tájékoztató 2015

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Ezúton értesítjük, hogy 2015. január 15-től kérésére, számlavezető fiókjában személyesen veheti át Bankunknál elhelyezett, OBA által biztosított betétállományáról készült tájékoztatást.

  Közlemény
  Tisztelt Ügyfeleink!
  Ezúton hívjuk fel figyelmüket arra, hogy a 2007. évi CXXXVI. „a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról” szóló törvény előírásai értelmében minden ügyfelünknek megtakarításaival, bankszámláival, hiteleivel kapcsolatban tényleges tulajdonosi nyilatkozatot kell tennie!

  Kérjük, hogy ezt 2014. december 31-ig tegye meg.

  Amennyiben a tényleges tulajdonosi nyilatkozat leadására nem kerül sor, 2015. január 1-től nem teljesíthetünk fizetési megbízást.

  A formanyomtatvány a linkre kattintva letölthető. A letöltött és aláírt nyilatkozat a számlavezető fiókban leadható.

  Tisztelettel:
  BRB Buda Regionális Bank Zrt.


  Közlemény
  Közlemény

  Trend kombinált befektetés
  Új termék a BRB kínálatában!
  Közlemény


  Havi kétszer ingyenes készpénzfelvét
  Közlemény:  BRB Bank - MKB Csoportos Balesetbiztosítás ---
  Ügyféltájékoztató – AIM Biztosító engedély visszavonás
   Csatlakozási Nyilatkozat Általános Szerződési Feltételek ---
   KHR Saját hiteljelentés kezdeményezésével Ön teljeskörűen megismerheti a KHR-ben Önre vonatkozóan tárolt adatokat, információt kaphat arról, hogy azokat ki és mikor vitte fel a rendszerbe. A saját hiteljelentés eredményét az ügyfél a rá vonatkozó adatokat borítékba zárva veheti át a hiteljelentést kezdeményező hitelintézetnél, vagy az általa megadott email címre kerülnek továbbításra elektronikus úton. A saját hiteljelentés díjmentes.
   Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR, korábban BAR) aktív vagy passzív negatív adósként nyilvántartott magánszemélynek és hozzá kapcsolódó vállalkozásnak Bankunk nem nyújt hitelt.